Будући ђаци Филолошке гимназије,

У наставку овог обавештења можете пронаћи преглед градива за тест на пријемном испиту из: српског језика и књижевности, француског, немачког, енглеског и руског језика. 

Подсећамо да се тестови на пријемном испиту састављају и полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај основног образовања.
Чекамо вас!
Срећно!

Примерци тестова

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.