ПРЕГЛЕД ГРАДИВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Будући ђаци Филолошке гимназије,

У наставку овог обавештења можете пронаћи преглед градива за тест на пријемном испиту из: српског језика и књижевности, француског, немачког, енглеског и руског језика. 

Подсећамо да се тестови на пријемном испиту састављају и полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај основног образовања.
Чекамо вас!
Срећно!