Ученици Филолошке су грађани света!

Филолошка гимназија је јединствена специјализована школа за надарене ученике, чији је основни задатак филолошко образовање младих. У нашој школи проучава се више од десет језика и то девет живих (енглески, француски, руски, немачки, норвешки, италијански, шпански, кинески и јапански ) и два класична  (латински и старогрчки). Поред ових, факултативни језици су још фински, чешки и турски.  У Филолошкој гимназији  одвијају се  различити облици  додатног рада, припремају представе на српском и страним језицима, објављују  школски  часописи из различитих области и развијају  креативни потенцијали ученика.  Проучавању мноштва језика доприноси богата међународна сарадња са амбасадама и културним центрима земаља чији се језици изучавају у нашој школи и која заузима значајан део активности Филолошке гимназије. 

Студијска путовања и размене ученика

Наши ученици на најбољи могући начин представљају школу тако што одлазе на студијска путовања и учествују на такмичењима у земљи и иностранству.   Надамо се да ће се међу њима наћи они  који ће оставити значајан траг у српској науци, култури и уметности, као што су то чинили бивши ученици и професори наше школе,  Јован Цвијић, Стеван Сремац, Милутин Бојић, Војислав Илић, Богдан Поповић, Милан Ракић, Николај Велимировић и многи други.

По чему се још издваја Филолошка гимназија?

N

Српски језик и књижевност

За разлику од других средњошколаца, наши ученици проучавају српски језик и књижевност као два одвојена предмета, што им омогућава да стекну широка знања и о језику и о књижевности.

N

Увод у општу лингвистику

Увод у општу лингвистику је такође посебан предмет у четвртом разреду.

N

Основи превођења

Предмет Основи превођења, који се изучава у трећем разреду гимназије, упознаје их се техникама писменог и усменог превођења и оспособљава за даље усавршавање у овој области

N

Основи класничних наука

На часовима Основа класичних наука, ученици се упознају са римском и грчком културом и цивилизацијом.

N

Реторика и беседништво

На часовима Реторике наши матуранти имају прилику да развијају вештину лепог говорења и примењују знања из стилистике.

N

Латински језик

Латински  језик проучава се све четири године.

N

Опште образовање

Квалитетно опште образовање из свих области знања (историја, географија, ликовна уметност, музичка култура итд).

N

Maтематика

Изменом наставног плана и програма од школске 2020/2021. године, математика је обавезан предмет у сва четири разреда.

N

Лекторска настава

У сарадњи са међународним партнерима, обезбеђена је лекторска настава за француски, немачки и кинески језик.

N

Подстицање креативности

Професори посебно подстичу истраживачи рад, креативно писање, реализовање различитих лингвистичких пројеката, неговање поетског сензибилитета ученика, самостално испољавање у области литералног стваралаштва.

ЂАКА

ОДЕЉЕЊА ПО ГОДИНИ

ЈЕЗИКА

Гимназија се налази у самом центру града

Гимназија се налази у самом центру града и располаже са 26 савремено опремљених учионица, фискултурном салом, библиотеком која је потпуно реновирана 2020. године и рачунарским центром. У школској 2021/2022. години, гимназију похађа преко 640 ђака у 30 одељења (8 одељења у првом разреду и то – два енглеска одељења, руско/италијанско одељење, немачко одељење, шпанско/класично одељење, француско/јапанско, кинеско/норвешко и одељење за сценске и аудио-визуелне уметности). У филолошким одељењима, први страни језик заступљен је са 5 часова недељно, а други страни језик са три часа недељно. Настава се одвија  у две смене, а стручни кадар броји 107 наставника и стручних сарадника, од којих је 6 магистара и 13 доктора наука.

Одељење за сценске и аудио-визуелне уметности

Од школске 2020/2021. године, Филолошка гимназија је постала једна од укупно 6 школа у Републици Србији у којој је отворено специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности.

Поред општеобразовних предмета по наставном плану и програму за општи смер гимназије, специфични предмети за ученике „уметничког” одељења су управо Сценске уметности и Аудио – визуелне уметности захваљујући којима ће ученици овладати вештинама сценског израза и комуникације, развиће стваралачко мишљење, опажање и изражавање кроз покрет и глас. Такође, на предмету Аудио – визуелне уметности учиће како да креирају и правилно тумаче писане, аудио, визуелне и комбиноване садржаје са којима се свакодневно сусрећу, примењују мере заштите и учтиве комуникације на интернету, као и да користе тачне податке и информације из релевантних извора, уз успешну примену савремених технологија која ће их припремити за рад у креативним индустријама.

За упис у „уметничко” одељење, кандидати полажу пријемни испит на коме решавају тест из опште културе са задацима отвореног типа. Број ученика у овом специјализованом одељењу је 20.

 

ГИМНАЗИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНA ОДЕЉЕЊА ЗА СЦЕНСКУ И АУДИО-ВИЗУЕЛНУ УМЕТНОСТ

Шта кажу наши ученици