Распоред звоњења у школској 2020/2021. години

Настава у Филолошкој гимназији организује се у две смене. Преподневна смена почиње у 8,30 часова и завршава се у 12,50 часова, а поподневна смена почиње у 14,30 часова и завршава се у 18,50 часова. Смене се ротирају сваке две недеље.

Смена                                                                                       пре подне                                                                            после подне
Први час 8.30 – 9.00 14.30 – 15.00
Други час 9.05–  9.35 15.05 – 15.35
Трећи час 9.50 – 10.20 15.50– 16. 20
Чeтврти час 10.25 – 10.55 16.25 – 16. 55
Пети час 11.10 – 11.40 17.10 – 17.40
Шести час 11.45 – 12.15 17.45 – 18.15
Седми час 12.20 – 12.50 18.20 – 18.50