Распоред звоњења у школској 2021/2022. години

Настава у Филолошкој гимназији организује се у две смене. Преподневна смена почиње у 8,00 часова и завршава се у 14,00 часова, а поподневна смена почиње у 14,05 часова и завршава се у 20,00 часова. Смене се ротирају сваке недеље.

 
 
 
 
 
Смена                                                                                       пре подне                                                                            после подне
Први час 8.00 – 8.45 14.05 – 14.50
Други час 8.50–  9.35 14.55 – 15.40
Трећи час 9.40 – 10.25 15.45– 16. 30
Чeтврти час 10.45 – 11.30 16.45 – 17. 30
Пети час 11.35 – 12.20 17.35 – 18.20
Шести час 12.25 – 13.10 18.25 – 19.10
Седми час 13.15 – 14.00 19.15 – 20.00