Распоред звоњења у школској 2022/2023. години

Настава у Филолошкој гимназији организује се у две смене.
Преподневна смена почиње у 8.00 часова и завршава се у 14.00 часова, а поподневна смена почиње у 14.05 часова и завршава се у 20.05 часова.
Смене се ротирају сваке недеље.
У току радног дана ученици имају један велики одмор од 20 минута, после трећег часа.

 
 
 
 
 
Смена                                                                                       пре подне                                                                            после подне
Први час 8.00 – 8.45 14.05 – 14.50
Други час 8.50–  9.35 14.55 – 15.40
Трећи час 9.40 – 10.25 15.45– 16. 30
Чeтврти час 10.45 – 11.30 16.50 – 17. 35
Пети час 11.35 – 12.20 17.40 – 18.25
Шести час 12.25 – 13.10 18.30 – 19.15
Седми час 13.15 – 14.00 19.20 – 20.05