МЕЂУНАРОДНЕ ДИПЛОМЕ

ДСД испит

ДСД испит (Deutsches Sprachdiplom) је међународни испит из немачког језика који се полаже у више од 65 земаља, а годишње на овај испит изађе 51 000 кандидата. Усклађен је са Заједничким европским оквиром за језике и омогућава ученицима да се упишу на студије у Немачкој. ДСД А2 диплома одговара новоу А2 Заједничког европског оквира за језике и важи као доказ о знању немачког језика на нивоу А2. ДСД – Први степен одговара нивоу Б1 Заједничког европског оквира за језике и важи као доказ знања немачког језика за пријем на нулту – припремну годину за студије у Немачкој. ДСД – Други степен одговара нивоу Б2 одностно Ц1 Заједничког европског оквира и важи као доказ знања немачког језика које је неопходно за студирање у Немачкој. На испиту  се оцењује: разумевање прочитаног текста, разумевање текста на слух, писање и говор.

Термин за писмени део испита је на целом свету исти и то у петак 21.03.2014, а предвиђено  време за одржавање испита у нашој школи је од 9,00 до 13,00 часова. Усмени испит одржаће се у периоду од 07. до 16. априла ове године. Испит је бесплатан за ученике Филолошке гимназије.

ДЕЛФ

ДЕЛФ (Diplôme d’études en langue française)  и ДАЛФ (Diplôme approfondi en langue française) су званичне дипломе Министарства просвете Француске. Оне омогућавају онима који уче француски језик да озваниче свој ниво знања и способности употребе језика. Почев од 1. септембра 2005 године, ове дипломе су усклађене са нивоима Заједничког европског оквира за језике. Свака диплома је независна тако да кандидат може, без полагања приступних тестова, да пријави испит и стекне жељену диплому иако нема диплому нижег нивоа. Испити су прилагођени узрасту и интересовању кандидата, тако да ће ученици средњих школа у Филолошкој гимназији моћи да полажу такозвани DELF scolaire et junior. Овај испит има потпуну исту тежину и важност као и испит који полажу одрасли са том разликом да су теме прилагођене средњошколцима.

На сваком од нивоа ДЕЛФ и ДАЛФ испита оцењују се четири језичке компетенције: усмено и писмено разумевање и усмено и писмено изражавање.

Први испит у нашој школи одржаће се у суботу, 22. фебруара 2014.  године. Наши ученици полагаће ДЕЛФ по повлашћеним ценама.