Компјутер је добар слуга, а лош господар

Компјутер је добар слуга, а лош господар Прочитајте чланак Политике о окгуглом столу с темом “Српски језик данас и вуковска језичка парадигма”, који је одржан у Филолошкој гимназији поводом два века од објављивања “Писменице” Вука Стефановића...