Настава на даљину

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја о остваривању образовно-васпитног рада, донета је следећа одлука:

– Сви предметни наставници у обавези су да ступе у контакт са групама или одељењима ученика којима предају. Уколико немају контакт са ученицима, контакт податке ће им проследити одељењске старешине;

– Настава ће се одржавати за сва одељења у преподневној смени од 8.00 до 14.00 часова, у реалном времену. Сви наставници држе часове према постојећем, редовном, распореду часова и утврђеној сатници са паузама за одмор.

– Сви предметни наставници бирају online платформу преко које ће реализовати наставу на даљину; нпр. на порталу РТС Планета, поред ознаке за гледање програма уживо, додат је линк ка порталу Моја школа који ће од следеће недеље бити у функцији и за ученике средњих школа;