Викендијум, 18. март 2023.

Тема овомартовске класичарске радионице за ђаке и наставнике били су записи са зидова у Помпејима. Изванредно очувани археолошки налази из овог римског града, пострадалог у вулканској ерупцији, пружају обиље података разноврсног карактера о животу обичних људи у I веку н. е., а таква сазнања савременом човеку приближавају далеке историјске епохе.

У уводном предавању, колегиница Светлана Марковић, из XIV београдске гимназије, упознала је слушаоце са историјом града, његовим страдањем, и судбином самог локалитета. Уз помоћ мноштва слика очуваних грађевина, успела је да слушаоцима дочара изглед Помпеја и представи живот у њима.

Предавање о латинским (и грчким) записима, урезаним и сликаним на зидовима јавних и приватних зграда, држао је проф. др Војин Недељковић са Филозофског факултета. Осим обавештења о сврси и намени разних типова записа, слушаоци су стекли увид у извесне појмове, термине и технике рада из области епиграфике.

Трећи део чинила је радионица, коју је водила Јелена Савић. Ђаци су, у групама, рашчитавали факсимиле одабраних графита, преводили их и тумачили, а напослетку их и приказали пред целим аудиторијумом.

Учествовало је четрдесет два ђака, из Карловачке, III београдске, XIV београдске и Филолошке гимназије. Осим ђака, у гостима је на Викендијуму било и три наставника.

Радионицу, као и целу манифестацију, осмислиле су и организовале професорке класичних језика Ангелина Јаношевић и Јелена Савић.