Јелена Срдић, професорка српског језика

РАДНИ ДЕО БИОГРАФИЈЕ

Запослена на месту професора српског језика у Филолошкој гимназији у Београду, од марта 2007. г.

Од марта 2019, има звање педагошког саветника. Од фебруара 2024, спољни је сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Носилац је Признања, које додељује Друштво за српски језик и књижевност Србије (1. 2. 2019), за велико залагање у раду са ученицима и натпросечне резултате на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе, од школске 2012/2013. до 2017/2018.

На републичким зимским семинарима, 21. 1. 2022. и 10. 2. 2024. добија прве награде „Проф. др Милија Николић” за најуспешнију методичку припрему из српског језика и књижевности (за пројекте: Свакодневно правописање и Прилагођено писање имена из страних језика: прислушкивати или не), коју, такође, додељује Друштво за СЈК Србије.

Непрекидно се стручно усавршава (Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења; Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености; Обука за менторски рад наставника са студентима; Сарадничко учење, учење за бољи живот; Говор као простор мишљења и деловања – реторичке основе комуникативне заједнице; Обука за запослене у образовању / Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала; Наставник – креатор свог онлајн окружења; обуке на Платформи Чувам те; Онлајн и хибридна настава, итд.). Присуствује конференцијама Дигитално образовање. Одржала је и две радионице на Републичком зимском семинару за професоре српског језика и књижевности – Префиксоиди и суфиксоиди у медицинској терминологији српског језика (ауторка), јануара 2016, и Настава српског језика и књижевности испред камере и иза ње (коауторка), јануара 2021. Део је тима који је учествовао у пројекту Друштва за српски језик и књижевност – Дигитална база тестова са такмичења/Дигитална платформа ДСЈК, маја 2020, и један је од наставника српског језика који су снимали часове за РТС платформу „РТС планета – Моја школа”. Учествовала је на Округлом столу „Језик медија данас” – са темом „Језик медија под лупом средњошколаца”, новембра 2022.

Била је професор-(ко)уредник часописа Филолошке гимназије за српски језик и књижевност Млади филолог, 2008, 2011. и 2022. (награђиван за најбољи средњошколски часопис, прва, друга и трећа награда). Сарађује са значајним установама културе: Филолошки факултет у Београду, Институт за српски језик САНУ, Вуков и Доситејев музеј, Народна библиотека, Матица српска итд.

Досад је објавила преко петнаест уџбеника (граматике и радне свеске из српског језика од 2. разреда до 8. разреда основне школе). Ауторка је и коауторка неколико дигиталних уџбеника и приручника за српски језик. Све уџбенике (и штампане и дигиталне) одобрило је Министарство просвете.