ЈЕЗИЧКО ПОПОДНЕ – СРПСКИ ЈЕЗИК

Од марта ове године, сваког уторка, одржаваће се Језичко поподне у нашој школи. Реч је о иницијативи професора српског језика да се сваког уторка организују разна предавања, одн. часови на којима би биле представљене теме у вези са језиком и књижевношћу.

Назив активности: Језичко поподне
Носиоци активности: професори српског језика и страних језика (живих и класичних), књижевности, реторике и беседништва
Време активности: Један дан у недељи –  уторак (првог уторка у месецу – Српски језик; другог уторка у месецу – страни језици, трећег уторка у месецу – страни језици и класични језици, последњег уторка – Књижевност и Реторика и беседништво).

Учесници и садржај активности:

–          професори држе предавања (другим колегама и ученицима представљају своја предавања која су одржали на разним стручним скуповима, семинарима, трибинама; своје објављене радове; резултате истраживања и сл.);

–          ученици држе предавања (другим ученицима и професорима представљају резултате својих истраживања, своје пројекте, објављене радове и сл.);

–          гостујући професори, ученици и студенти (професори и ученици других школа и факултета држе предавања професорима и ученицима наше школе);

–          угледни/огледни часови;

–          разно.

 

У уторак, 7. марта 2023, одржано је прво Језичко поподне у нашој школи. Координатори су били проф. Биљана Бранић Латиновић и проф. Јелена Срдић, које су и одржале прво предавање:

а) Језик медија из угла средњошколаца, проф. српског језика Јелена Срдић;

б) Могућности и предности употребе најновијег омладинског жаргона у настави, др Биљана Бранић Латиновић, проф. српског језика.

Овом првом Језичком поподневу присуствовало је преко педесет ученика и десет професора. Теме су биле веома занимљиве и поучне.

Проф. Срдић је говорила о језику медија из угла средњошколаца и о резултатима истраживања које је спровела међу средњошколцима. Основни циљ овог излагања јесте скретање пажње на ставове младих о језику медија и писмености, о српском језику и ћирилици у медијима, о норми и стандардном језику, зашто је важно неговати наш језик, колико је важна језичка култура, чега су ученици свесни, чега нису, колико медији утичу на развој језичке културе ученика и на крају, шта предузети у будућности.

Проф. Бранић Латиновић говорила је о разним могућностима проучавања граматике српског језика које пружа анализа најновијег жаргона. У веома занимљивом и исцрпном корпусу показан је начин како ученицима приближити одређене језичке појаве, одн. како их заинтересовати за проучавање одређених језичких процеса кроз жаргонске речи.

Ученици су пажљиво пратили оба предавања, а громогласан аплауз на крају Језичког поподнева био је јасан знак колико им је све оно што су чули значило и заинтересовало их. Након предавања, ученици су дуго разговарали међусобно и са професорима о својим утисцима, запажањима, дали неке идеје, изнели своје коментаре.

Радујемо се даљим сусретима и најављујемо следеће Језичко поподне, које ће се одржати у уторак, 14. 3. 2023. Професорке енглеског језика др Слободанка Глигорић и Катарина Шћепановић одржаће предавање, одн. радионицу на тему Језик и култура: инкорпорирање културолошких елемената у наставу страног језика.