ЈЕЗИЧКО ПОПОДНЕ – РЕЧНИК СУЈЕВЕРЈА У ШПАНСКОМ ЈЕЗИКУ

У уторак, 16. маја 2023. године, одржано је још једно Језичко поподне у Филолошкој гимназији,  у оквиру кога је професорка шпанског језика Слободанка Стојановић одржала предавање на тему Речник сујеверја у шпанском језику, а предавању су присуствовали професори и ученици наше школе.

Циљ предавања је био да се професорима укаже на разне аспекте ове теме који се могу обрадити на часу (лексички, културни, граматички), а ученицима на нову лексику, нове граматичке садржаје и особености културе Шпаније.

У уводном делу, професорка Стојановић је пустила шпанску песму која обрађује тему сујеверја и указала на значај аудио-визуелног материјала у настави. У главном делу предавања су наведена нека од најчешћих сујеверја у Шпанији на шпанском језику (обрада нове лексике), њихово подударање са другим земљама (међупредметна корелација), историјат појединих сујеверја и обрада условних реалних реченица (обрада новог граматичког градива).

Примењујући знања која су стекли на предавању, посетиоци предавања били су у прилици да провере та знања кроз дигиталне игре и музичке активности на самом предавању.

Публика је одлично прихватила предавање и са пуно ентузијазма учествовала у свим активностима.