Ученици Филолошке гимназије добили одличну оцену на пројекту Центра Eco Dev

Центар за истраживачке и развојне пројекте – “Eco Dev” спроводи едукације и интерактивне сесије на тему „Адекватно управљање отпадом и развој социјалног предузетништва“ коју реализује уз подршку Секретаријата за омладину и спорт Града Београда.

Сакупљањем и рециклажом отпада највише се баве групе ромске популације. Они несвесно утичу на заштиту животне средине и развој социјалног предузетништва. Иницијатива „Адекватно управљање отпадом и развој социјалног предузетништва“ представља платформу едукације за ученике 7 средњих школа на територији Града Београда и имајући у виду пандемију изазвану вирусом КОВИД-19 едукација је организована путем online платформе.

Сврха иницијативе је:

  • Јачање еколошке свести ученика као младе генерације која ће бити еколошки свеснија од старијих генерација;
  • Долажење до решења проблема прекомерног отпада и решавање истог;
  • Минимизирање настајања отпада, адекватно одлагање, складиштење и поновно коришћење;
  • Значај заштите животне средине за окружење у којем живимо;

Ученице класичних одељења Филолошке гимназије Тара Тушевљак (IV5) и Наталија Пантовић (III5) одабране су за главне координаторе пројекта у такмичењу на задату тему коју су представиле кроз презентацију Еко рукотворине. Комисија задужена за преглед и евалуацију ученичких радова оцена је презентацију ученица Филолошке гимназије оценом 5 (пет).

Сузана Стојановић, проф.хемије