СЕЛФИ истраживање – развој дигиталних компетенција у Филолошкој гимназији

Од 15. до 30. маја, наставници и ученици Филолошке гимназије учествоваће у СЕЛФИ истраживању. Селфи је онлајн инструмент који школама омогућава да размотре како користе дигиталне технологије за наставу и учење. У Селфију се прикупљају ставови руководилаца школа, наставника и ученика и те информације се представљају аналитички тако да омогућавају препознавање јачих и слабијих страна школе које треба унапредити у области дигиталних компетенција. Питања су груписана у оквиру шест тематских области (Руковођење; Инфраструктура и опрема; Континуирани професионални развој, Вредновање итд.) и на њих се одговара избором једне од вредности на петостепеној скали. Важно је да тај избор што је више могуће одражава тренутну ситуацију у школи. Након слања попуњеног упитника, учесници ће моћи да преузму  уверење о учествовању, а школа може да добије дигитални беџ за учешће у Селфију.