РАДИОНИЦЕ КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА

У оквиру Дана школе Ваљевске гимназије организована је размена ученика Карловачке, Филолошке и Ваљевске гимназије.

У школској библиотеци, 22. новембра 2018. г.  литерарна секција и Клуб читалаца Ваљевске гимназије организовали су радионицу креативног писања Читање је лековито. Ученици Карловачке и Ваљевске гимназије разговарали су и писали о лепоти и важности читања, о жанровима који их привлаче, о књижевним  делима која читају. Посебна пажња посвећена је поезији победника Поетског конкурса „Десанка Максимовић“. Учесници су преносили доживљај  прочитане поезије, издавајали су антологијске стихове и потенцијалне СМС поруке. Радионица креативног писање била је у  функцији мотивисања за читање. Oсмислиле су је професорке Маја Стокин и Милена Милисављевић

У петаак, 23. новембра, на Дан школе Ваљевске гимназије, активностима размене литерарних секција  придружиле су се ученице Филолошке гимназије После посете Народном музеју, у школској библиотеци одржана је радионица креативног писања На Десанкином трагу. Учесници радионице креирали су асоцијативни речник на име Десанка Максимовић. Случајним одабиром књижевног дела Десанке Максимовић, пажљивим читањем одломака, припремали су се за писање осврта, лирских записа, жанровских варијација, како би показали тематско богатство, поетичке сродности песникиње  са другим писцима. и различите могућности читања дела Десанке Максимовић. Радови настали током радионице  биће  објављени у Алманху литерарне секције Ваљевске гимназије. Радионицу  На Десанкином трагу организовале су професорке Маја Стокин, Лела Росић и Милена Милисављевић.