ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2024.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке одржаће се у суботу и недељу, 11. и 12. маја 2024, према следећем распореду:

     – Тест из српског језика и књижевности – субота, 11. мај, 9–11h;
     – Тест из страних језика (енглески, француски, немачки, руски) – недеља, 12. мај, 10–12h.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности (Тест из познавања опште културе) одржаће се у суботу, 11. мајa, 14–16h.

Потребно је да кандидати дођу на полагање сваког теста сат времена раније, како би на распоредима седења по учионицама могли да виде у коју учионицу су распоређени.

Пријемном испиту могуће је приступити уз идентификациони документ са фотографијом, тј. ђачком књижицом у којој је фотографија кандидата оверена печатом школе, или са пасошем, за ученике који немају ђачку књижицу.

Поред личног документа потребно је да кандидати имају и десетоцифрене идентификационе бројеве (ИБУ) које додељују основне школе.

Од прибора довољно је код себе имати две хемијске оловке, обичну оловку и гумицу.

Желимо вам пуно успеха!