ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Електронско пријављивање кандидата за полагање пријемног испита у Филолошкој
гимназији на порталу Моја средња школа ( www.mojasrednjaskola.gov.rs ) почиње у
понедељак, 15. априла, и траје до понедељка, 22. априла, до 16 часова. Приступ порталу
омогућен је преко налога у есДневнику.
У петак, 19. априла, и понедељак, 22. априла, од 9 до 16 часова, биће омогућено
пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у Филолошкој гимназији и
матичним основним школама.
Довољно је пријавити се или електронским путем или непосредно у школи.
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке:
 субота 11. 05. 2024. године  српски/матерњи језик, 9 – 11 часова;
 недеља 12. 05. 2024. године  страни језик, 10 – 12 часова.
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне
уметности:
 субота 11. 05. 2024. године  тест опште информисаности, 14 – 16 часова.