Представница Филолошке гимназије на RELANG радионици

Од 2. до 4. септембра 2020, колегиница Слободанка Глигорић, предметни наставник енглеског језика, учествовала је у тродневној радионици RELANG Европског центра за живе језике под називом „Повезивање курикулума, тестова и испита са Заједничким европским референтним оквиром за језике“(‘Constructing valid language tests and examinations based on the CEFR and its Companion Volume’) организованој од стране Фондације Темпус. Обука је организована на даљину, преко Zoom платформе и онлајн платформе за учење Moodle, а држали су је José Noijons из холандског Националног института за вредновање у образовању и Evelyne Bérard, некадашња директорка Центра за примењену лингвистику Франш-комте универзитета из Француске.

Заједно са домаћим тренерима, учесници радионице бавили су се упознавањем са дескрипторима Заједничког европског референтног оквира за стране језике (ZERO) и анализом језичких тестова и испита у Србији. У групама са другим колегама, учесници су развијали задатке за продуктивне и рецептивне језичке вештине у складу са ZERO дескрипторима на одговарајућим језичким нивоима, које су наши тренери евалуирали у односу на постављене задатке и жељене исходе учења на датом нивоу. Најзад, RELANG радионицом били су обухваћени и критеријуми оцењивања, састављање стандарда оцењивања и дизајнирање скала за процену знања, све у складу са Заједничким европским референтним оквиром.

Закључак радионице је да језички исходи у контексту српских планова и програма нису довољно специфични, нити калибрисани према једном ZERO нивоу знања, те да је неопходно организовати обуке како за почетнике, тако и за оне језичке професионалце који се већ баве израдом тестова. Неопходно је поставити јасне стандарде за израду тестова, као и саставити писани материал са јасним инструкцијама уз учешће експерата и матерњих говорника језика. Ови задаци су дугорочно оствариви уколико се имплементација принципа ZERO-а у изради тестова, испита и курикулума посматра и реализује као трајни процес.