Предавање на Филолошком факултету

У понедељак, 9. октобра, ученици IV7 и I6, у пратњи професорке Јасмине Стојковић,
посетили су Филолошки факултет и Катедру за италијанистику, на позив директора
Италијанског института за културу, како би присуствовали предавању професорке Паоле
Тибери, ауторке речника Dizionario delle collocazioni. У току свог излагања професорка
Тибери дала је кратак приказ структуре свог речника, изнела критеријуме избора лексема,
али и појаснила разлику између колокација и идиоматских израза. Кроз низ веома
занимљивих примера покушала је да ученицима и студентима дочара све предности ове
врсте речника, истичући да је познавање колокација веома важно за правилно усвајање
страног језика.