Предавање „Екопоетика у савременој финској поезији”

У петак 23. фебруара 2024. године, у Филолошкој гимназији у Београду, предавање са радионицом под називом „Екопоетика у савременој финској поезији“, са одељењем II8, одржао је др Владимир Б. Перић, члан Сеуре и професор српског језика и књижевности у Музичкој школи „Др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу. Фински co-teaching метод реализован је заједно са др Иваном Јовановић, проф. српског језика и књижевности из Филолошке гимназије. Активно учешће у презентацији финске поезије у изворном облику узела је председница Сеуре, Оливера Стевановић, а радионици је присуствовала и госпођа Светлана Гарић, представница Амбасаде Републике Финске.

        Предавање са радионицом се састојало од упућивања ученика у основе финске педагогије и места ученика у њему са посебним фокусом на лични план учења и на учење по феномену. Потом је било речи о савременом финском песништву. Ученици, које је раније у интерпретативном смислу припремила проф. Ивана Јовановић, том приликом су добили корисне и додатне информације о поетици Еве-Лисе Манер (Eeva-Liisa Manner), Туомаса Анхаве (Tuomas Anhava), Пава Хавика (Paavo Haaviko), Хану Мекелеа (Hannu Mäkelä), Пентија Сарикоскија (Pentti Saarikoski), Јарка Лаинеа (Jarkko Aare Juhani Laine) и Каја Вестерберга (Caj Torsten Westerberg). Ученици су тражили екопоетичке елементе у песништву поменутих лиричара – натурофилију (љубав према природи), екосензитивност (повећавање еколошке свести), биоцентричност (стављање природе у центар живота човека) и др.

        У анкети, која је заокружила догађај, ученици су истакли задовољство наученим, а оно је обухватало знања о финској култури, образовању, филмској и књижевној уметности. Посебно им се свидела интерактивност радионице, а изразили су жељу да радионица траје дуже и да нека наредна радионица фокус посебно стави на филм.