Плач матере човекове

Стихови Душана Васиљева, 

Анастасија Петровић I8