Огњено перо Новице Тадића

Овај зборник сачињавају саопштења са научног скупа Новица Тадић у контексту српског песништва, одржаног 18. маја 2013. у Филолошкој гимназији у Београду.

На скупу су учествовали: проф. др Радивоје Микић, проф. др Михајло Пантић, проф. др Драган Станић, проф. др Тихомир Брајовић, доц. др Александар Милановић, доц. др Саша Радојчић, др Драган Хамовић, др Лидија Делић, др Александра Кузмић, Селимир Радуловић, Драган Лакићевић, Бојан Јовановић, мр Виолета Јелачић Србуљ, Весна Црепуљаревић, Соња Миловановић, Јасмина Тонић и доц. др Душко Бабић. Поред учесника скупа који су на време доставили писане верзије реферата, у зборник је увршћено и двоје аутора који нису присуствовали скупу, али су, на позив организатора, доставили своје радове – Јана Алексић и Ноел Путник.

Скуп су заједнички организовали Филолошка гимназија и Српска књижевна задруга, а Организациони одбор су сачињавали: проф. др Радивоје Микић (председник), Драган Лакићевић, Јована Илић и Душко Бабић.

Циљ научног скупа и овог зборника јесте да – три године након песникове смрти – дају нови импулс проучавању једног од најзначајнијих песничких опуса српског песништва у последњих неколико деценија. Српска књижевна задруга и Филолошка гимназија, свака на свој начин, препознале су властити легитимитет за организовање оваквог скупа: Задруга на овај начин враћа део дуга једном од својих најзначајнијих аутора с краја 20. и почетка 21. века; Филолошка гимназија, специјализована школа за проучавање филолошких предмета – међу којима српски језик и књижевност имају повлашћено место – овај скуп, између осталог, жели да искористи као прилику за покретање иницијативе да се Новица Тадић уврсти у програме и уџбенике наставе књижевности у средњој школи.

 

У Београду, 14. новембра 2013.                                                                   Душко Бабић