Најгори тата у граду

Стихови Недељка Попадића, 

Николета Кубуровић I8