МЛАДИ И СРБИСТИКА 2

ЗАЧЕТАК НОВЕ СРБИСТИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ

„Када се прошле године појавио први зборник под насловом Млади и србистика, у којем су били окупљени радови полазника трију семинара у оквиру  Научно-образовно-културног центра Вук Караџић у Тршићу, тај догађај оцењен је као значајан заокрет у подстицању младих да се баве националним научним дисциплинама.“

(„Млади и србистика 2“, ЗУОВ, Београд, 2020)

Објављен је други зборник идентичног наслова, као резултат рада друге године активности НОК „Вук Караџић“. Полазници курса и ове године били су подељени на три семинара: I Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик; II Историја српске културе; III Фолклористика.

Најзначајнија национална идентитетска питања, из области српског језика, књижевности, фолклора, разматрана су из угла разних наука: лингвистике, науке о књижевности, фолклористике, етнологије, етномузикологије, теорије уметности, културологије.

Полазници су и ове године били успешни средњошколци, као и данашњи студенти, а прошлогодишњи матуранти. Међу овим младим, слободно можемо рећи, научницима нашло се чак седам ученика Филолошке гимназије, који су се бавили различитим темама:

  • Јелена Батовац, Урош Јовановић (коаутори), „Ка деривационом и концептуалном речничком чланку жаргонских именица“;
  • Сава Милановић (коаутор), „Фразеологизми који означавају карактерне особине“;
  • Тања Петровић (коаутор), „Фразеологизми са интернет сајта Вукајлија;
  • Милан Бјелановић, „Национални мотиви у сликарству Надежде Петровић“;
  • Милица Станковић, „Упоредна анализа романа и филма Доротеј Добрила Ненадића“;
  • Мина Тонић, „Централнобалкански психички тип у делу Борисава Станковића“.

На понос своје школе, предметних наставника и својих другара, издвојила бих речи уредника Зборника о полазницима:

„Успешно сакупљена грађа наших полазника може, наиме, бити релевантна и за најозбиљнија научна истраживања. Истовремено, сви радови показују како и колико напредује метајезик наших полазника, тако да они могу бити језичко-стилски узор при писању матурских и других ученичких радова.“

(„Млади и србистика 2“, ЗУОВ, Београд, 2020)

Координатор и руководиоци лингвистичких радионица били су научници из Института за српски језик САНУ у Београду, док су гостујући предавачи долазили из различитих научних институција (пре свега са Катедре за српски језик са јужнословенским језиицма и Катедре за српску књижевност са јужнословенским језицима на Филолошком факултету у Београду). Руководилац и сарадници курса Историје српске културе били су са Учитељског факултета у Београду, а гостујући предавачи долазили су из више образовних институција (Филолошки факултет у Београду, Филоозфски факултет у Београду, Факултет музичке уметности у Београду, Институт за књижевност и уметност у Београду, Матица српска у Новом Саду). Руководилац и предавачи трећег курса Фолклористике били су са Музиколошког института САНУ у Београду и Института за књижевност и уметност у Београду, а гостујући предавачи са Музиколошког института САНУ у Београду и Катедре за српску књижевност на Филолошком факултету у Београду.

Цео Зборник радова „Млади и србистика 2“ можете преузети на сајту ЗУОВ-а:

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/mladi-i-srbistika-2.pdf

Са жељом да пројекат Летњег кампа србистике и даље живи, уз пуну подршку Филолошке гимназије, до следећег лета!

Јелена Срдић, професор српског језика