Компјутер је добар слуга, а лош господар

Прочитајте чланак Политике о окгуглом столу с темом “Српски језик данас и вуковска језичка парадигма”, који је одржан у Филолошкој гимназији поводом два века од објављивања “Писменице” Вука Стефановића Караџића.

Чланак можете прочитати овде.

error: Content is protected !!