Изложба обухвата радове ученика I, III и IV разреда који су резултат практичног рада у оквиру предмета ликовна култура.

 Радови ученика I разреда били су инспирисани Старим Египтом. Техника није била унапред одређена тако да међу радовима има оних урађених темпером, угљеном, пастелним бојама, графитним оловкама. Разноврсност мотива које су обрађивали као и техника примењених у изложеним радовима говори колико су ученици били инспирисани да се ликовно изразе о задатој теми.

 Ученици III разреда су имали задатак да израде колаже у којима је полазну тачку представљала фотографија по сопственом избору, коју су потом спајали у нову целину са другим фотографијама, деловима фотографија, исечцима из штампе, цртежима и другим материјалима. Радови изражавају ставове ученика о доминантном систему вредности, као и њихове преокупације поп културом, стрипом и видео играма. Један број радова представља одраз личног света аутора – представе њима значајних особа, али и различитих сфера живота и интересовања.

 Ученици IV разреда су у оквиру обраде градива о дади били подстакнути да пронађу инспирацију у уметничким средствима и формама стваралаца окупљених око овог уметничког покрета и да кроз своје радове на духовит начин изразе неслагање и критички однос према различитим појавама савременог друштва и живота. Надахнути духом даде ученици су урадили оригиналне редимејде, колаже, асамблаже и фотомонтаже који на зрео и хумористичан начин третирају различите проблеме савременог доба.

професорке Јелена Пантић Илић и Маријана Симу