Извод из Правилника и упутство за ученике за решавање тестова на пријемном испиту за филолошка одељења

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке ученик полаже пријемни испит из два дела, и то:
1) тест из српског, односно матерњег језика и књижевности;
2) тест из страног језика (енглески, француски, немачки и руски језик).

Ученик за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке може да оствари највише по 120 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова. Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.
Ученик који је положио пријемни испит може да искаже опредељење за:
1) језик који је положио на пријемном испиту;
2) језик који је учио као други у основној школи;
3) италијански језик;
4) шпански језик;
5) јапански језик;
6) кинески језик;
7) норвешки језик;
8) класичне језике.

Приликом рангирања у одељењима за енглески језик, ученици се рангирају на основу укупно освојеног броја бодова, без обзира на језик који су положили на пријемном испиту.
Приликом рангирања у одељењима за француски језик, прво се рангирају ученици који су на пријемном испиту положили француски језик, а у случају да после рангирања тих ученика одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се ученици који су на пријемном испиту положили остале језике.
Приликом рангирања у одељењима за немачки језик, прво се рангирају ученици који су на пријемном испиту положили немачки језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.
Приликом рангирања у одељењима за руски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили руски језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.
Положен пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке не представља услов за рангирање ради уписа у школу у којој се део наставе одвија на страном језику.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, јесу такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке културе и страног језика.
Стручна друштва и други организатори такмичења јесу:
1) за српски језик:
– Такмичење из српског језика и језичке културе, односно Књижевна олимпијада – Друштво за српски језик и књижевност Србије,
2) за матерњи језик:
– Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”,
– Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију,
– Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику,
– Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу,
– Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво,
– Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине,
– Такмичење из босанског језика – Национални савет бошњачке националне мањине,
3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански):
– Друштво за стране језике и књижевности.

Ученику који је, на републичком такмичењу освојио прво, друго или треће место из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика, додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова за треће место.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА РАД НА ТЕСТУ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (МАТЕРЊИ ЈЕЗИК) НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ
За решавање теста предвиђено је 120 минута.
Пиши читко, ћириличким словима, водећи рачуна да твоји одговори буду разумљиви, али и граматички и правописно исправни (посебно обрати пажњу на употребу великог слова). Kада решаваш задатке у којима се од тебе очекује да нешто допишеш, увек користи пуне називе; скраћенице нису дозвољене (нпр. треба написати именица, а не им. или локатив, а не лок. и слично).
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре напиши хемијском оловком.
Док решаваш задатке, можеш да користиш графитну оловку, резач и гумицу.
У задацима са више понуђених одговора не добијају се бодови уколико је поред тачних заокружен и нетачан одговор.
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани.
Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА РАД НА ТЕСТУ ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ
За решавање теста предвиђено је 120 минута.
Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре напиши хемијском оловком. Током решавања задатака можеш да користиш графитну оловку, резач, гумицу и празан папир за радну верзију састава.
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани.
Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

error: Content is protected !!