Ванредни ученици

Испити за ванредне ученике полажу се у ванредним роковима (октобарски, децембарски,
мартовски, мајско-јунски, августовски). Месец дана пред сваки испитни рок ванредни
ученик може да долази код предметног професора на консултације у оквиру припремног
рада за испите.

Разредни и поправни испити за редовне ученике

Разредни испити полагаће се после званичног завршетка наставе, то јест, ове школске
године разредни испити полагаће се после 19. 6.2020 (у јунском року) и од 17. 8. 2020 (у
августовском року).
Разредни испити за јунски испитни рок пријављују се 19. јуна 2020.
Разредни испити за августовски испитни рок пријављују се 29. 6. 2020.
Поправни и разредни испити за јунски испитни рок (матуранти) пријављују се 29. 5. 2020.
Поправни испити за августовски испитни рок пријављују се 29. 6. 2020.
Тачан распоред (време и датум) полагања разредних и поправних испита биће објављен на
огласној табли школе најкасније 22. јуна 2020. (јунски испитни рок); одн. најкасније 14. 8.
2020 (августовски испитни рок). Изузетно, за матуранте који полажу поправни и разредни
испит у јунском року, распоред ће бити познат најкасније 2. јуна 2020.
Припремни рад за ученике који су упућени на полагање поправних и разредних испита
организује се по завршетку редовне наставе, одн. након 19. јуна 2020. Изузетно, за
матуранте након 29. маја 2020.

Важне напомене

• Координатор за ванредне ученике у школској 2020/2021. години је проф. Ангелина
Јаношевић, помоћник директора. Отворена врата су понедељком за време трећег часа (смена трећег и четвртог разреда).
• Отворена врата код психолога: понедељак, 6. час пре подне: 12.20 – 13.35.
• Распоред отворених врата професора истакнут је на огласној табли школе.
• Уколико ванредни ученици желе да обаве систематски преглед преко Дома здравља
Савски венац (школски диспанзер), нека се јаве координатору за ванредне ученике или
психологу школе.
• Ванредни ученици имају право на консултације/припремни рад са професорима пред
сваки испитни рок.