Електронско пријављивање за полагање пријемног испита од 31.марта до 7. априла

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. годину, биће реализовано електронским путем веб пријавом . Одлука је донета због ванредног стања насталог услед болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-Cov-2.  Прочитај све.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ 

Кандидати за упис у Филолошку гимназију полажу пријемни испит за специјализоване школе. Испит се обично организује у првој недељи јуна према календару које утрвђује Министарство просвете.

Ученици полажу
1) тест из српског језика и књижевности
2) тест из страног језика
Eнглескa, кинеско/јапанскa, италијанско/шпанскa и класичнa групa

Како би уписао енглеску, кинеско/јапанску, италијанско/шпанску и класичну групу, кандидат је дужан да полаже пријемни испит из српског језика и књижевности и енглеског језика.

 

Француска, руска и немачка групa

Када је реч о француској, руској и немачкој групи, ученици,  поред теста из српског језика и књижевности полажу тест на  једном од ова три језика, што значи да је неопходно да су их учили у основној школи.

Кандидат за упис у Филолошку гимназију може да оствари највише 120 бодова на оба теста, односно укупно 240 бодова на пријемном испиту. 
 
Да би се положио пријемни испит, неопходно је да   кандидат има најмање 60 бодова на оба теста, односно укупно 120 бодова.
 
Кандидати се уписују у Филолошку гимназију према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту, општег успеха у претходном школовању и резултата постигнутих на републичким такмичењима из српског и страног језика.
 
Ученици који положе пријемни испит  на енглеском језику, а нису успели да се упишу у жељено одељење, могу се распоредити у француску, руску и немачку групу у зависности од броја постигнутих бодова  и листе жеља, коју попуњавају приликом пријављивања за полагање испита.

Примерци тестова

Примерци тестова са пријемних испита из претходних година.