ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ 

Кандидати за упис у Филолошку гимназију полажу пријемни испит за специјализоване школе. Испит се обично организује у првој недељи јуна према календару које утрвђује Министарство просвете.

Ученици полажу
1) тест из српског језика и књижевности
2) тест из страног језика
Eнглескa, кинеско/јапанскa, италијанско/шпанскa и класичнa групa

Како би уписао енглеску, кинеско/јапанску, италијанско/шпанску и класичну групу, кандидат је дужан да полаже пријемни испит из српског језика и књижевности и енглеског језика.

 

Француска, руска и немачка групa

Када је реч о француској, руској и немачкој групи, ученици,  поред теста из српског језика и књижевности полажу тест на  једном од ова три језика, што значи да је неопходно да су их учили у основној школи.

Кандидат за упис у Филолошку гимназију може да оствари највише 120 бодова на оба теста, односно укупно 240 бодова на пријемном испиту. 
 
Да би се положио пријемни испит, неопходно је да   кандидат има најмање 60 бодова на оба теста, односно укупно 120 бодова.
 
Кандидати се уписују у Филолошку гимназију према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту, општег успеха у претходном школовању и резултата постигнутих на републичким такмичењима из српског и страног језика.
 
Ученици који положе пријемни испит  на енглеском језику, а нису успели да се упишу у жељено одељење, могу се распоредити у француску, руску и немачку групу у зависности од броја постигнутих бодова  и листе жеља, коју попуњавају приликом пријављивања за полагање испита.
Услуга Електронског уписа у средњу школу ће бити доступна родитељима и у првом и у другом уписном кругу, тј. 9, 10. и 13. јула до 24 часа.
Пријем пријава директно у школи вршиће се неометано по плану уписа.
За овлашћена лица средњих школа логовање на систем и обрађивање свих пријава неће бити доступно до 14.07.2020. године.
Сходно томе, родитељи ће добити обавештење о извршеном упису (поруку о обради података и верификацији) након 15.07.2020. године.

Додатно пријављивање за полагање пријемног испита

Као што је раније било најављено, од понедељка, 18. маја до четвртка, 21. маја, биће омогућено додатно пријављивање за полагање пријемног испита за упис у први разред Филолошке гимназије. Пријављивање се састоји из свега 3 корака. Прочитај све.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ У ВЕЗИ СА ПОЛАГАЊЕМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСОМ У ФИЛОЛОШКУ ГИМНАЗИЈУ

Од ове школске године у Филолошкој гимназији ће се учити, поред постојећих, и норвешки језик, а отвара се и одељење за сценске и аудио-визуелне уметности за које се могу пријавити сви ученици осмог разреда.

Електронско пријављивање за полагање пријемног испита за специјализоване школе, па и за Филолошку гимназију, биће поновљено од 18. до 21. маја. Наиме, ђаци који су се пријавили почетком априла, исказали су жељу да полажу тест за одређени смер, а сада ће бити потребно и да прецизирају у којој школи ће полагати пријемни испит, па према томе и ту школу уписати по положеном испиту, јер се одустало од online полагања испита. Такође, они који се до сада нису пријавили, а желели би да полажу пријемни, могу да искористе још ову прилику да то и учине. Ускоро ћемо објавити више информација о начину пријављивања.

Пријемни испит за упис у школску 2020/2021. годину биће 12. и 13. јуна (тест из српског језика и тест из страног језика), односно 10. јуна (тест из опште културе за уметничко одељење).

Радујемо се нашем скорашњем сусрету и четворогодишњем путу кроз знање! Чекамо вас!

Преглед градива за пријемни испит

 

Примерци тестова

Примерци тестова са пријемних испита из претходних година.

Електронско пријављивање за полагање пријемног испита од 31.марта до 7. априла

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. годину, биће реализовано електронским путем веб пријавом . Одлука је донета због ванредног стања насталог услед болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-Cov-2.  Прочитај све.

error: Content is protected !!