ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У ФИЛОЛОШКУ ГИМНАЗИЈУ

Филолошка гимназија организује бесплатну припремну наставу за ученике заинтересоване за полагање  пријемног испита.

Припремна настава ће бити реализована из следећих предмета, са фондом од 20 школских часова за сваки предмет:

  • Српски језик
  • Књижевност
  • Страни језици (енглески, француски, руски и немачки језик)

Часови ће се одржавати радним данима у складу са распоредом који ће накнадно бити утврђен. Иузуетно, часови могу бити организовани и суботом, ако то буде одговарало предметном наставнику и полазницима.

За учешће у припремној настави ОБАВЕЗНА је претходна пријава.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити попуњавањем електронског формулара који се налази на интернет страници Филолошке гимназије. Поред општих података, за успешно организовање припремне наставе потребно је одговорити и на следећа питања:

  • Да ли основна школа коју ученик похађа ради само у једној смени?
  • Коју смену похађа ученик у основној школи у недељи у којој попуњава пријавни формулар?
  • Уколико основна школа ученика ради у две смене, да ли се оне ротирају седмично?

Рок за пријаву је 31. октобар 2020. године.

За све додатне информације у вези са припремном наставом можете нас контактирати

Позивамо све ученике 8. разреда који поседују посебан таленат за филолошке науке да искористе ову погодност и добију стручну помоћ предметних наставника за припрему пријемног испита.

Пријемни испит за упис у Филолошку гимназију

Кандидати за упис у Филолошку гимназију полажу пријемни испит за специјализоване школе. Испит се обично организује у првој недељи јуна према календару које утрвђује Министарство просвете.

Примерци тестова

Примерци тестова са пријемних испита из претходних година.

Материјал за припремне консултације из српског језика