ХОР

Школски хор окупља ученике који поседују музички слух и жељу за певањем, али и долажењем на пробе. С обзиром да већину ученика школе чине девојке, хор је женски, и броји између 20 и 30 чланица. Пробе се одржавају у кабинету за музичко, где је клавир, са два термина недељно: понедељак и петак током седмог часа у смени првог и другог разреда. Хор Светог Саве редовно наступа на школској свечаности ”Језик је богова дар”, а периодично и на скупштинама Друштва за неговање традиције Друге београдске гимназије. Хор води професор музичке културе, Дејан Јовановић.