Лингвистика у изолацији

Лингвистика у изолацији

Лингвистика у изолацији Зборник есеја са часова лингвистике у време наставе на даљину   На самом крају школовања, у оквиру предмета Увод у општу лингвистику досадашња знања из језика које учимо као први, други, трећи… систематизују се, спајају, а дубоко усађени...