Централизовано онлајн пријављивање ученика за пријемни испит за специјализована одељења гимназија и уметничких школа завршава се у четвртак, 21. маја.

У оквиру реформе гимназијског образовања коју спроводи Министарство, просвете, науке и технолошког развоја од школске 2020/2021. године ученици ће моћи, по први пут, да похађају и специјализована одељења за сценску и аудио визуелну уметност.

Одељења за ученике са посебним способностима за сценску и аудио визуелну уметност имаће:

  • Гимназија „Лаза Костић“, Нови Сад
  • Филолошка гимназија, Београд
  • Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
  • Гимназија, Крушевац

По завршетку овог смера  ученици ће бити добро припремљени за наставак високог образовања – студирање на различитим одсецима уметничких факултета, али им неће бити ускраћена проходност и на студијске програме из сродних или сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе уметничких предмета одвија се у групама са по максимално 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика. Пријемни испит за специјализована одељења за сценску и аудио визуелну уметност  коју обухвате тест из опште културе полаже се 10. јуна 2020. године у 12 часова.
 
Извор: сајт МПНТР