С. С.  IV5

КЊИЖЕВНОСТ

Понедељак, 19. 08. 2019. године, од 10,00 до 13, 00 часова, учионица 19а

 

СТАРОГРЧКИ

1. Писмени део испита               

Уторак, 20. 08. 2019, од 10,00 до 13, 00 часова, учионица 19а

2. Усмени део испита

Среда 21. 08. 2019, од 10,00 часова, учионица 19а

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА)

С. С.  IV5

КЊИЖЕВНОСТ

Понедељак, 19. 08. 2019. године, од 10,00 до 13, 00 часова, учионица 19а

 

СТАРОГРЧКИ

1. Писмени део испита               

Уторак, 20. 08. 2019, од 10,00 до 13, 00 часова, учионица 19а

2. Усмени део испита

Среда 21. 08. 2019, од 10,00 часова, учионица 19а

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА)

Четвртак, 22. 08. 2019, од 10,00 часова,  учионица 19а

 

 

У Београду, 28. 06. 2019.                                                    Секретар Испитног одбора

Јована Илић