ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика Испит Датум и време полагања
И.K. Рачунарство и информатика 15. 10. 2019, у 11. 40
  Латински језик

22. 10. 2019, у 16. 30 (п),

29. 10. 2019, у 10. 30 (у).

  Биологија 23. 10. 2019, у 10. 30
Љ.М. Физичко васпитање 18. 10. 2019, у 16. 30
  Музичка култура 16. 10. 2019, у 17. 15
  Верска настава 17. 10. 2019, у 16. 30
К.М. Латински језик

22. 10. 2019, у 16. 30 (п),

29. 10. 2019, у 10. 30 (у).

М.К. Латински језик

22. 10. 2019, у 16. 30 (п),

29. 10. 2019, у 10. 30 (у).

И.Б. Енглески језик

21. 10. 2019, у 12. 30 (п),

4. 11. 2019, у 12. 30 (у).

 

  ОКН

 

29. 10. 2019, у 10. 30

  Психологија 17. 10. 2019, у 10.00
  Музичка култура 16. 10. 2019, у 17. 15
  Уставност и права грађана 30. 10. 2019, у 13. 30
  Логика 25. 10. 2019, у 14. 30

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика Испит Датум и време полагања
М.Т. Реторика и беседништво 21. 10. 2019,  у 16. 45
  Латински језик

22. 10. 2019, у 16. 30 (п),

29. 10. 2019, у 10. 30 (у).

  Књижевност

28. 10. 2019, у 14. 10 (п),

4. 11. 2019, у 16. 30 (у).

А.Е.Ј. Филозофија 25. 10. 2019, у 14. 30
Л.В. Музичка култура 16. 10. 2019, у 17. 15
  Историја 30. 10. 2019, у 14. 30
  ОКН

 

29. 10. 2019, у 10. 30

Д.К. Музичка култура 16. 10. 2019, у 16. 30
  Латински језик

22. 10. 2019, у 16. 30 (п),

29. 10. 2019, у 10. 30 (у).

  Реторика и беседништво 21. 10. 2019,  у 16. 45
  Увод у општу лингвистику 23. 10. 2019, у 16. 30
А.П. Латински језик

22. 10. 2019, у 16. 30 (п),

након писменог усмени.

  Реторика и беседништво 22. 10. 2019,  у 15.30
  Историја 30. 10. 2019, у 14. 30
  Социологија 30. 10. 2019, у 13. 30
  Физичко васпитање 18. 10. 2019, у 16. 30
З.П. Музичка култура 16. 10. 2019, у 16. 30
  Физичко васпитање 18. 10. 2019, у 16. 30
  Јапански језик

25. 10. 2019, у 13. 10 (п);

8. 11. 2019, у 13. 10 (у).

 

 

 

У Београду,                        Александар Стојановић, координатор за ванредне ученике

7. 10. 2019.