ВАЖНО: Због великог броја пријављених испита, августовски испитни рок почиње од

 13. 8. 2019. год.

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Предмет

Датум и време полагања

Д.К.

Јапански језик

15. 8. 2019, у 10.00 (п)

16. 8. 2019. У 10. 00 (у)

 

Латински језик

29. 8. 2019, у 10. 00 (п)

30. 8. 2019, у 10. 00 (у)

 

Српски језик

14. 8. 2019, у 9. 00 (п)

19. 8. 2019, у 9. 00 (у)

 

Књижевност

13. 8. 2019, у 9. 00 (п)

26. 8. 2019, у 9. 00 (у)

 

 

Рачунарство и информатика

20. 8. 2019, у 10. 00

 

Географија

28. 8. 2019, у 9.00

 

Математика

21. 8. 2019, у 9. 00 (п)

22. 8 . 2019,у 9. 00 (у)

 

Физика

27. 8. 2019, у 9. 00

 

Хемија

23. 8. 2019, у 9. 00

 

ДРУГИ РАЗРЕД

С.М.

Биологија

26. 8. 2019, у 10. 00

 

Физика

27. 8. 2019, у 9. 00

 

Хемија

23. 8. 2019, у 9. 00

 

Ликовна култура

22. 8. 2019, у 10. 00

М.К.

Музичка култура

19. 8. 2019, у 10. 00

 

Ликовна култура

22. 8. 2019, у 10. 00

 

Физичко васпитање

23. 8. 2019, у 10. 00

 

Грађанско васпитање

26. 8. 2019, у 9. 30

 

Географија

28. 8. 2019, у 9.00

Т.Т.

Старогрчки језик

29. 8. 2019, у 10. 00 (п)

30. 8. 2019, у 10. 00 (у)

 

Књижевност

13. 8. 2019, у 9. 00 (п)

26. 8. 2019, у 9. 00 (у)

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Предмет

Датум и време полагања

И.К.

Српски језик

14. 8. 2019, у 9. 00 (п)

19. 8. 2019, у 9. 00 (у)

 

Логика

27. 8. 2019, у 10. 00

 

Рачунарство и информатика

20. 8. 2019, у 10. 00

 

Латински језик

29. 8. 2019, у 10. 00 (п)

30. 8. 2019, у 10. 00 (у)

И.Б.

Основе класичних наука

21. 8. 2019, у 12. 00

 

Музичка култура

19. 8. 2019, у 10. 30

 

Српски језик

14. 8. 2019, у 9. 00 (п)

19. 8. 2019, у 9. 00 (у)/3. 9. 2019, у______.

 

Латински језик

29. 8. 2019, у 10. 00 (п)

30. 8. 2019, у 10. 00 (у)

 

Биологија

26. 8. 2019, у 10. 00

 

Логика

27. 8. 2019, у 10. 00

 

Психологија

20. 8. 2019, у 10. 00

 

Ликовна култура

22. 8. 2019, у 10. 00

М.Д.

Рачунарство и информатика

20. 8. 2019, у 10. 00

 

Енглески језик

21. 8. 2019, у 10. 00 (п)

22. 8. 2019, у 10. 00 (у)

 

Француски језик

23. 8. 2019, у 10. 00 (п)

26. 8. 2019, у 10. 00 (у)

 

Латински језик

29. 8. 2019, у 10. 00 (п)

30. 8. 2019, у 10. 00 (у)

М.К.

Латински језик

29. 8. 2019, у 10. 00 (п)

30. 8. 2019, у 10. 00 (у)

К.М.

Латински језик

29. 8. 2019, у 10. 00 (п)

30. 8. 2019, у 10. 00 (у)

 

Историја

28. 8. 2019, у 10. 30

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Предмет

Датум и време полагања

А.П.

Немачки језик

20. 8. 2019, у 10. 00

 

Музичка култура

19. 8. 2019, у 10. 00

 

Српски језик

19. 8. 2019, у 9. 00

 

Увод у општу лингвистику

19. 8. 2019, у 12. 00

 

Рачунарство и информатика

20. 8. 2019, у 11. 30

Л.В.

Ликовна култура

22. 8. 2019, у 10. 00

 

Музичка култура

19. 8. 2019, у 10. 00

 

Основи класичних наука

21. 8. 2019, у 12. 00

 

Књижевност

13. 8. 2019, у 9. 00 (п)

26. 8. 2019, у 9. 00 (у)

 

 

Историја

28. 8. 2019, у 10. 30

 

Филозофија

27. 8. 2019, у 10. 00

А.Е.Ј.

Историја

28. 8. 2019, у 10. 30

 

Филозофија

27. 8. 2019, у 10. 00

 

Енглески језик

21. 8. 2019, у 10. 00 (п)

22. 8. 2019, у 10. 00 (у)

 

 

У Београду,                                                                        

25 5. 2019.