III-6

Одељењски старешина Бранић Латиновић др Биљана, проф. српског језика

 

 1. Бекић Ива (италијански језик)                        

 2. Велов Ивана (италијански језик)                  

 3. Врањковић Радомир (италијански језик)      

 4. Ђоровић Ивона (италијански језик)              

 5. Ђурђевић Јована (шпански језик)            

 6. Јовановић Ива (италијански језик)               

 7. Јокић Олга (италијански језик)                    

 8. Ковачевић Ања (шпански језик)               

 9. Ковачевић Маша (шпански језик)            

 10. Кораћ Исидора (шпански језик)               

 11. Лукач Уна(италијански језик)                   

 12. Митић Зоран (италијански језик)                   

 13. Митић Невена (шпански језик)                           

 14. Остојић Никола (шпански језик)              

 15. Пејчиновић Вања (шпански језик)            

 16. Петковић Ђурђа(шпански језик)                   

 17. Ребић Павле (шпански језик)                   

 18. Савић Катарина (италијански језик)               

 19. Стојилковић Ана (шпански језик)             

 20. Топаловић Ивана (италијански језик)          

 21. Филић Сара (шпански језик)                     

 22. Чучковић Тара (италијански језик)