I-3

Одељењски старешина Људмила Пендељ, проф. српског језика

 

 1. Благојевић Лена

 2. Ивковић Ана

 3. Марковић Доротеја

 4. Мијајловић Милица

 5. Милосављевић Елена

 6. Минић Анастасија

 7. Муникравић Сара

 8. Оцокољић Данијела

 9. Ристовић Јелена

 10. Синогач Ирина

 11. Сретеновић Биљана

 12. Стефановић Вук

 13. Таков Никола