Примерци тестова са пријемног испита

 Енглески језик, кључ 2009.
 Енглески језик, тест 2009.
 Немачки језик, 2009.
 Немачки језик, кључ 2009.
 Руски језик 2010.
 Руски језик, кључ 2010
 Српски језик, кључ 2009
 Српски језик, тест 2009.
 Француски језик, кључ 2005
 Француски језик, тест 2005