Помоћници директора

Ивана Катић, професор шпанског језика и књижевности. Дипломирала ја на катедри за иберијске студије на Филолошком факултету у Београду. Од 2007. запослена је у Филолошкој гимназији, а 2008. године распоређена је на место помоћника директора.