Педагошки колегијум

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА

РУКОВОДИОЦИ

Српски језик и општа лингвистика

Биљана Бранић Латиновић

Књижевност и реторика

Лела Росић

Енглески језик

Маргарета Љубисављевић

Француски језик

Милош Прајзовић

Руски језик

Наталија Јермоленко

Немачки језик

Александра Јовановић

Класични језици

Милена Симић Томић

Италијански језик

Јасмина Стојковић

Шпански језик

Слободанка Стојановић

Кинески и јапански језик

Татјана Шуковић

Историја и географија

Зорка Стојиљковић

Математика и информатика

Александра Милкић

Физика, хемија, биологија

Драгана Милановић

Филозофија, психологија, социологија, грађанско васпитање, веронаука

Биљана Николић

Уметност и физичко васпитање

Јелена Пантић – Илић