Александра Радуловић и Јелена Јанковић, уводна песма фестивала