МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2019, ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

М.Д.

Српски језик

25. 3. 2019, у 15. 40 (п)

27. 3. 2019, у 18. 35 (у)

 

Музичка култура

8. 4. 2019, у 15. 00

 

Ликовна култура

11. 4. 2019, у 14. 00

 

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

Љ.М.

Математика

21. 3. 2019, у 11. 30 (п)

након писменог усмени

 

Српски језик

25. 3. 2019, у 15. 40 (п)

28. 3. 2019, у 18. 35 (у)

 

Историја

27. 3. 2019, у 14. 50

 

Основе класичних наука

22. 3. 2019, у14. 15

 

Географија

26. 3. 2019, у 16. 55

М.К.

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

 

Математика

21. 3. 2019, у 11. 30 (п)

22. 3. 2019, у 13. 10 (у)

 

Српски језик

25. 3. 2019, у 15.40 (п)

28. 3. 2019, у 18.35 (у)

 

Енглески језик

18. 3. 2019, у 10. 40 (п)

29. 3. 2019, у 13. 10 (у)

 

Немачки језик

27. 3. 2019, у 13. 10 (п)

1. 4. 2019, у 13. 10 (у)

 

Књижевност

26. 3. 2019, у 17. 45 (п)

2. 4. 2019, у 11. 30 (у)

Т.Т.

Математика

21. 3. 2019, у 11. 30 (п)

22. 3. 2019, у 13. 10 (у)

 

Хемија

5. 4. 2019, у 13.30

 

Музичка култура

 

8. 4. 2019, у 15. 00

 

Ликовна култура

11. 4. 2019, у 14. 00

 

Основи класичних наука

26. 3. 2019, у 9. 25

 

Физика

19. 3. 2019, у 8. 35

 

Физичко васпитање

25. 3. 2019, у 13. 10

 

Грађанско васпитање

9. 4. 2019, у 13.50

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

И.К.

Устав и права грађана

27. 3. 2019, у 14. 30

 

Српски језик

3. 4. 2019, у 16. 30 (п)

10. 4. 2019, у 10. 15 (у)

 

Латински језик

19. 3. 2019, у 15.55 (п)

26. 3. 2019, у 9. 25 (у)

М.К.

Латински језик

19. 3. 2019, у 15.55 (п)

26. 3. 2019, у 9. 25 (у)

К.М.

Латински језик

19. 3. 2019, у 15.55 (п)

26. 3. 2019, у 9. 25 (у)

 

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

М.Ц.

Српски језик

3. 4. 2019, у 16. 30 (п)

10. 4. 2019, у 10. 15 (у)

 

Основи класичних наука

22. 3. 2019, у 14. 15

 

Основи превођења

19. 3. 2019, у 15.55 (п)

26. 3. 2019, у 9. 25 (у)

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

С.Ђ.

Реторика и беседништво

18. 3. 2019, у 16.55

 

Филозофија

4.4. 2019, у 13. 10

 

Социологија

27. 3. 2019, у 14. 30

 

Верска настава

25. 3. 2019, у 14. 45

 

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

 

Музичка култура

8. 4. 2019, у 15. 00

 

Ликовна култура

11. 4. 2019, у 14. 00

 

Књижевност

26. 3. 2019, у 17. 45 (п)

2. 4. 2019, у 11. 30 (у)

Б.К.

Музичка култура

8. 4. 2019, у 15. 00

 

Ликовна култура

11. 4. 2019, у 14. 00

 

Српски језик

3. 4. 2019, у 16. 30 (п)

10. 4. 2019, у 10. 15 (у)

 

Увод у општу лингвистику

20. 3. 2019, у 16. 40

 

Физичко васпитање

25. 3. 2019, у 13. 10

М.Т.

Српски језик

3. 4. 2019, у 16. 30 (п)

10. 4. 2019, у 10. 15 (у)

 

Увод у општу лингвистику

20. 3. 2019, у 16. 40

 

Рачунарство и информатика

  1. 4, у 11. 30

 

Музичка култура

8. 4. 2019, у 15. 00

 

Старогрчки језик

19. 3. 2019, у 15.55 (п)

26. 3. 2019, у 9. 25 (у)

 

Реторика и беседништво

18. 3. 2019, у 16.55

 

Социологија

27. 3. 2019, у 14. 30

Л.В.

Српски језик

3. 4. 2019, у 16. 30 (п)

10. 4. 2019, у 10. 15 (у)

 

Рачунарство и информатика

1.4, у 11. 30

 

Ликовна култура

11. 4. 2019, у 14. 00

 

Енглески језик

21. 3. 2019, у 13. 10 (п)

25. 3. 2019, у 12. 30 (у)

 

Основи класичних наука

22. 3. 2019, у 14. 15

А.Е.Ј.

Реторика и беседништво

18. 3. 2019, у 15.55

 

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

 

Филозофија

4.4. 2019, у 13. 10

 

Физичко васпитање

25. 3. 2019, у 13. 10

Д.К.

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

 

Социологија

27. 3. 2019, у 14. 30

 

Увод у општу лингвистику

20. 3. 2019, у 16. 40

 

Музичка култура

8. 4. 2019, у 15. 00

 

Латински језик

19. 3. 2019, у 15.55 (п)

26. 3. 2019, у 9. 25 (у)

 

Енглески језик

21. 3. 2019, у 13. 10 (п)

25. 3. 2019, у 12. 30 (у)

Е. Љ.

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

 

Филозофија

4.4. 2019, у 13. 10

К.И.

Енглески језик

21. 3. 2019, у 13. 10 (п)

25. 3. 2019, у 12. 30 (у)

 

Историја

10. 4. 2019, у 14. 50

 

Социологија

27. 3. 2019, у 14. 30

 

Увод у општу лингвистику

20. 3. 2019, у 16. 40

 

Рачунарство и информатика

1.4, у 11. 30

 

Српски језик

3. 4. 2019, у 16. 30 (п)

10. 4. 2019, у 10. 15 (у)

 

Књижевност

26. 3. 2019, у 17. 45 (п)

2. 4. 2019, у 11. 30 (у)

 

Јапански језик

22. 3. 2019, у 13. 30 (п)

Након писменог усмени

 

Филозофија

4.4. 2019, у 13. 10

 

Реторика и беседништво

18. 3. 2019, у 16.55

 

Латински језик

19. 3. 2019, у 15.55 (п)

26. 3. 2019, у 9. 25 (у)

 

 

 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

А.M.Ш.

Српски језик

3. 4. 2019, у 16. 30 (п)

10. 4. 2019, у 10. 15 (у)

 

Књижевност

8. 4. 2019, у 14. 10 (п)

12. 4. 2019, у 10. 25 (у)

 

Латински језик

4.4.2019, у 16. 40 (п)

11.4.2019, у 10. 25 (у)

 

У Београду,                                    др Душко Бабић, директор

14. 3. 2019.                             ____________________________________