Термини полагања ДСД и ДЕЛФ испита у Филолошкој гимназији 

ДСД испит (Deutsches Sprachdiplom), односно ДЕЛФ испит (Diplôme d'études en langue française) су међународни испити из немачког и француског језика, које ученици одговарајућих одељења полажу у Филолошкој гимназији још од 2014. године. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја недавно је потписало Анекс Меморандума о разумевању о полагању испита за стицање дипломе из немачког језика, којим се потврђује да је Филолошка гимназија у Београду један од испитних центара. 

Наредни ДСД испит одржаће се 14. марта 2019. године (писмени део испита), док ће за усмени део испита датуми бити накнадно одређени. 

Термини за наредни ДЕЛФ испит су 6. и 7. април 2019. године. 

Желимо пуно успеха свим ученицима који ће полагати испите!