ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2018. ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

С.М. 

Рачунарство и информатика

24. 12. 2018, у 12. 30

Ликовна култура

10. 1. 2019, у 14. 10

Физика

20. 12. 2018, у 13. 10

М.Д.

Биологија

21. 12. 2018, у 13. 00

Књижевност

17. 12. 2018, у 14. 10 (п) ;

20. 12. 2018, у 13 10 (у).

Рачунарство и информатика

24. 12. 2018, у 12. 30

Физичко васпитање

27. 12. 2018, у 13. 10

Љ.М.

Музичка култура

25. 12. 2018, у 14.00

Рачунарство и информатика

24. 12. 2018, у 12. 30

Хемија

28. 12. 2018, у 13. 30

М.К.

Рачунарство и информатика

24. 12. 2018, у 12. 30

 

Ликовна култура

10. 1. 2019, у 14. 10

 

Физичко васпитање

27. 12. 2018, у 13. 10

 

Музичка култура

25. 12. 2018, у 14.00

 

Енглески језик

14. 1. 2019, у 12. 30 (п);

21. 1. 2019, у 17. 40 (у).

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

И.К.

Психологија

27. 12. 2018, у 14. 00

 

Латински језик

17.12. 2018, у 11. 30 (п);

24. 12. 2018, у 14.55 (у).

Историја

18. 12. 2018, у 11. 30

М.К.

Латински језик

17.12. 2018, у 11. 30 (п);

24. 12. 2018, у 14.55 (у).

Логика

27. 12. 2018, у 13. 10

К.И.

Српски језик

14. 1. 2019, у 11. 30 (п);

24. 1. 2019, у 16. 30 (у).

Латински језик

20. 12. 2018, у 18. 25 (п);

27. 12. 2018, у 10. 30 (у).

Књижевност

17. 12. 2018, у 14. 10 (п) ;

20. 12. 2018, у 13 10 (у).

 

 

А.П.

Латински језик

17.12. 2018, у 11. 30

 

Историја

17. 12. 2018, у 14 10

Физичко васпитање

17. 12. 2018, у 15. 30

Биологија

11. 1. 2018, у 12. 30

Устав и права грађана

11. 1. 2019, у 14. 10

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

Д.К.

Историја

18. 12. 2018, у 11. 30

Социологија

11. 1. 2018, у 14. 00

Српски језик

17. 12. 2018, у 14. 10 (п);

18. 12. 2018, у 14. 10 (у).

Музичка култура

25. 12. 2018, у 11. 30

Ликовна култура

10. 1. 2019, у 14. 10

Филозофија

27. 12. 2018, у 13. 10

Б.К.

Латински језик

17.12. 2018, у 11. 30 (п);

24. 12. 2018, у 14.55 (у).

Историја

18. 12. 2018, у 11. 30

Реторика  беседништво

26. 12. 2018, у 15.45

Филозофија

27. 12. 2018, у 13. 10

Верска настава

25. 12. 2018, у 11. 30

М.Т.

Музичка култура

25. 12. 2018, у 14.00

Увод у општу лингвистику

14. 1. 2019, у 10. 30

Рачунарство и информатика

24. 12. 2018, у 12. 30

Српски језик

17. 12. 2018, у 14. 10 (п);

18. 12. 2018, у 14. 10 (у).

Старогрчки језик

20. 12. 2018, у 18. 25 (п);

27. 12. 2018, у 10. 30 (у).

К.П.

Филозофија

27. 12. 2018, у 13. 10

Л.В.

Физичко васпитање

27. 12. 2018, у 13. 10

Социологија

11. 1. 2019, у 14. 00

Грађанско васпитање

25. 12. 2018, у 11. 30

А.Е.Ј.

Увод у општу лингвистику

14. 1. 2019, у 10. 30

Филозофија

27. 12. 2018, у 13. 10

Рачунарство и информатика

24. 12. 2018, у 12. 30

Физичко васпитање

10. 1. 2019, у 13. 10

С.Ђ.

Физичко васпитање

10. 1. 2019, у 13. 10

Верска настава

25. 12. 2018, у 11. 30

Јапански језик

18. 12. 2018, у 9.35 (п), након писменог усмени

Рачунарство и информатика

24. 12. 2018, у 12. 30

Српски језик

17. 12. 2018, у 14. 10 (п);

18. 12. 2018, у 14. 10 (у).

Енглески језик

14. 1. 2019, у 12. 30 (п);

након писменог усмени

Латински језик

17.12. 2018, у 11. 30 (п);

24. 12. 2018, у 14.55 (у).

Филозофија

27. 12. 2018, у 13. 10

Социологија

11. 1. 2019, у 14. 00

Т.А.

Физичко васпитање

10. 1. 2019, у 13. 10

Српски језик

17. 12. 2018, у 14. 10 (п);

18. 12. 2018, у 14. 10 (у).

Енглески језик

14. 1. 2019, у 12. 30 (п);

након писменог усмени

Музичка култура

25. 12. 2018, у 14.00

 

Социологија

11. 1. 2019, у 14. 00

 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

А.М.Ш.

Српски језик

14. 1. 2019, у 11. 30 (п);

24. 1. 2019, у 16. 30 (у).

Књижевност

15. 1. 2019, у 14. 10 (п);

22. 1. 2019, у 15. 45 (у).

Латински језик

10. 1. 2019, у 13.10 (п);

24. 1. 2019, у 13. 10 (у).

 

У Београду,                                    Др Душко Бабић, директор

13. 12. 2018.                              ____________________________________