Посета Института КЕРИС Филолошкој гимназији

У среду 5. децембра 2018, стручњаци једне од најбољих институција у свету која се бави развојем образовања, Института КЕРИС из Јужне Кореје, посетили су Филолошку гимназију у Београду заједно са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ посете био је упознавање са пројектом под називом ICT Integrated Classroom Project  који се имплементира од 2011. године у око 20 земаља са којима КЕРИС институт остварује сарадњу, као и одабир школе за коју ће бити обезбеђена ИКТ опрема из Кореје. Такође, у оквиру пројекта планирано је да наставно особље похађа одговарајуће обуке у Кореји, или да обуке у Србији реализују тренери који би дошли из Кореје. Трајање пројекта са опремањем школе ИКТ опремом, обуком наставника, мониторингом и састављањем заједничког извештаја предвиђено је до 2024. године.

Др Александар Пајић, посебни саветник министра надлежан за средње образовање и образовање одраслих, изразио је задовољство што је Филолошка гимназија, као школа од посебног националног значаја, изабрана да буде међу приоритетима за поменути пројекат. Директор Филолошке гимназије, др Душко Бабић захвалио се господину Сеок Киму, директору КЕРИС-а за електронско учење, као и другим члановима КЕРИС делегације, на посети и посебном интересовању који показују за нашу школу и улагањима у наш систем образовања.

Поред разговора о јачању институционалних капацитета за развој дигиталног образовања у нашој школи и Србији уопште, представници Министарства и КЕРИС института посетили су час корејског језика који се  у нашој школи изучава већ три године, захваљујући потписаном протколу о сарадњи између Амбасаде Републике Кореје и Филолошке гимназије. 

Обиласком школе и кабинета за информатику, представници КЕРИС-а су изложили конкретне предлоге за јачање дигиталних компетенција наше установе и унапређење наставе информатике, у чему ће Филолошка гимназија добити директну подршку кроз пројекат КЕРИС-а за брзи развој информационо - комуникационих технологија и интеграцију ИКТ-а у систем образовања.