ЛАТИНСКА ЛЕТЊА ШКОЛА

Латинска летња школа Collegium Carolivicanum, прва такве врсте у Србији, одржана је од 18. до 25. августа 2018, у Сремским Карловцима.

Пракса да се латински језик, а уз њега и класични грчки, као и елементи класичне традиције, уче и тумаче на латинском, без удела матерњег језика, негована је дуго у европским школама, али је давно замрла. Отуда у последњим деценијама расте број летњих школа заснованих на том принципу, широм Европе, али и другде, највише у Северној Америци.

Collegium Carolivicanum имао је ове године двадесет и два полазника: средњошколци, студенти и наставници класичних језика. Из наше школе учествовало је шесторо ђака из различитих одељења: енглеског, јапанског, италијанског и класичног. Рад летње школе омогућила је Карловачка гимназија, у сарадњи са Филолошком гимназијом и Институтом за антику и класично наслеђе при Филозофском факултету у Београду. Наставу су држали проф. др Војин Недељковић и проф. др Дарко Тодоровић са Одељења за класичне науке Филозофског факултета, и докторанди Вукашин Миљковић (Београд) и Јиржи Чепелак (Праг). Позоришне и музичке активности водили су доц. др Горан Видовић (ФФ УБ), Александар Станишић (Карловачка гимназија), и Милица Јанковић, студент класичних наука. Организацијом и координацијом свих активности бавила се Јелена Рудовић, професор класичних језика у Карловачкој гимназији, уз помоћ Јелене Савић из Филолошке гимназије.

Летњa школи имала је на располагању просторије Карловачке гимназије и Еколошког центра Радуловачки. Часови су држани у два блока. Пре подне се учио само латински: раздељени у две групе, полазници су имали по три 60-минутна часа посвећена тумачењу латинских текстова разних врста из разних времена, као и одговарајућим усменим и писменим вежбањима. Поподне су држана по два часа за три групе: почетни и напреднији ниво класичног грчког и мешовита група за латински језик. Музичке и позоришне активности одвијале су се рано поподне и увече. Малени избор из свега што су током те седмице научили, приказали су полазници пред шароликом публиком на завршној свечаности, одржаној последње школске вечери у Свечаној сали Карловачке гимназије.

Полазници латинске летње школе сносили су трошкове смештаја и пансиона у Еколошком центру Радуловачки, а настава и остале школске активности (излет у Сирмијум, обилазак Стражилова и Карловачке аде) биле су бесплатне. Својим донацијама летњу школу је подржало неколико предузећа, махом новосадских.

Видео и аудио записе, фотографије, радни материјал и утиске из летње школе наћи ћете на следећој адреси:
https://www.facebook.com/collegiumcarolivicanum

и каналу:
https://www.youtube.com/channel/UCJFWWAioFjcaV950MEnkURg

Рад летње школе пропратили су и медији:
https://youtu.be/p9febampVFY?t=3m30s
https://youtu.be/hqx70ndE8cI

Занимање за летњу школу, значајан одзив полазника и успешна реализација утврдили су организаторе у намери да је одрже и идуће године. Сва обавештења о наредној школи биће објављена на наведеној страници Колегијума.

Јелена Савић,
проф. класичних језика