ЛЕТЊИ СЕМИНАР СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ТРШИЋУ

Ученици Филолошке гимназије су од 30. јула до 12. августа похађали две од три радионице у Образовно-културном центру ,,Вук Караџић” у Тршићу, у оквиру Летњег семинара српског језика. Више информација о семинару можете погледати на сајту Образовно-културног центра у Тршићу. Полазници радионице под називом Жаргонизми, фразаелогизми, дијалектизми у односу на стандардни језик били су ученици другог и трећег разреда: Јелена Батовац, Ана Булатовић, Урош Јовановић, Сава Милановић и Тања Петровић. Полазници радионице под називом Историја српске културе били су ученици Милан Бјелановић и Мина Тонић.

У склопу лингвистичке радионице ,,Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик''  организована су предавања пре подне која су била заједничка свим полазницима  и обухватала су разговоре о дијалектологији и дијалектизмима, жаргону и жаргонизацији, фразеологизмима и њиховој етнолингвистичкој позадини, стандардном језику и стандардизацији. Предавања су се изузетно допала ученицима, а интерактивност, спонтаност, интерпретативне способности предавача и иновативност учиниле су оваква предавања посебно занимљивим.

 Полазници су после подне били сврстани по радионицама са својим менторима, и то према њиховим интересовањима у једну од три ,,подтеме''. Радионице су служиле за истанчано проучавање тема које су полазници изабрали, као и вежбе у којима се новостечено знање примењивало. Такође, током дубљег упознавања са својим областима, полазници су размишљали о темама за рад, истовремено прикупљајући граћу и литературу за свој рад, чији су груби преглед показали последњег дана, на посебној презентацији.  Ови радови биће изложени на конференцији у новембру.

Радови ученика фразеолошке радионице у вези су са фразеологизмима у драмама Душана Ковачевића, о модификацијама фразеологизама у текстовима Рибље чорбе, проучавању фразеологизама са компонентом говорења; док су полазници радионице жаргона своје истраживање усмерили ка когнитивнолингвистичкој анализи глагола заљубљивања и привлачности, као и физичке агресије и туче.

Циљ курса „ Историја српске културе“  био је да полазници упознају развој културе на тлу Србије у три њена периода: паганском, средњовековном и грађанском. Идеја је била да ученици разумеју значај који култура и традиција имају не само за један народ већ и за живот појединца, те да, стога, снаже свој културни и национални идентитет, да своју културу заволе и науче да са њом саосећају, увиде њену разноликост и начин на који су друге културе имале утицај на њу.

Пре подне држана су предавања о историји, уметности, музици и књижевности. После подне су ученици имали радионице на којима су анализирали поезију савремених српских песника, са намером да се покаже у коликој мери је  свест о култури и традицији активирана код модерних стваралаца и колико је уопште баштина једног народа непресушна тема уметника. Поред тога, организован је и стручни једнодневни излет  (Тршић – Текериш – Гучево – Соко град – Мачков камен – Крупањ – Тршић), приликом којег су ученици посетили места повезана  са страдањем Срба у  Првом светском рату. 

Ученици ће, у договору са предавачима, написати и презентовати своје радове на тему Компаративне анализе жена у српској митологији са примесом словенске и на тему  Мотива жене у приповеткама Лазе К. Лазаревића.

Ученици II 1 и III1, школска 2017/2018.