Други уписни рок за ученике који су положили пријемни испит

  • Предаја листе жеља у матичној основној школи - понедељак, 9. јул 2018, од 8 до 15 часова
  • Предаја докумената у Филолошкој гимназији - четвртак, 12. јул 2018, од 8 до 15 часова

BGSV GA 4R11S

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА-ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

4 године

Српски

10

BGSV GA 4R16S

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ

4 године

Српски

9

BGSV GA 4R17S

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА-ЖИВИ ЈЕЗИЦИ – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

4 године

Српски

2

BGSV GA 4R25S

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА-ЖИВИ ЈЕЗИЦИ - РУСКИ ЈЕЗИК

4 године

Српски

11