Изложба “Фотомонтажа у техници колажа”

Изложба “Фотомонтажа у техници колажа” обухвата радове ученика III разреда Филолошке гимназије настале као резултат њиховог самосталног ликовног изражавања у оквиру наставе из предмета ликовна култура. Ученици су имали задатак да израде фотомонтажу у техници колажа на слободну тему. Фотомонтажа као уметничка форма је резултат интервенција на фотографијама, спајања и повезивања делова једне или више различитих фотографија у целину која има другачије значење од првобитног. Полазна тачка свих радова биле су фотографије из личних архива ученика и велики број њих је успешно одговорио на задатак, створивши занимљиве и креативне фотомонтаже.

Изложени радови изабрани су на основу остварености задатка у погледу коришћења сликарске технике колажа, степена оригиналности решења и креативне импровизације примењене у изради фотомонтаже, као и естетског квалитета радова који је вреднован од стране самих ученика након представљања радова и идеја пред целим одељењем.

Слобода у избору теме је била подстицајна за ученике, тако да међу радовима има оних који бележе сећања на путовања, успомене из детињства, изразе пријатељства, љубави према драгим особама, животињама, биљкама, природи, уметности и животу у целини. Разноврсност радова је присутна и у њиховој окренутости истраживању унутрашњег бића или спољног света, тако да се тематски распон креће од радова који износе ставове и реакције на различите друштвене и културолошке појаве и теме, преко оних у којима је највреднији ликовни квалитет и визуелни доживљај, до врло личних и интимних радова интроспективног карактера.
 

Маријана Симу

професорка ликовне културе