Гост Филолошке гимназије: Радојка Вукчевић

У четвртак, 10. маја 2018, гост Филолошке гимназије била је проф. др Радојка Вукчевић, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду која држи курсеве на основним, мастер и докторским студијама (америчка књижевност, америчка постмодерна проза, амерички савремени роман, увод у америчку културу, модерна америчка драма).

Предавање на тему „Зашто читати америчку књижевност?“ било је драгоцено за наше ученике с обзиром на то да се проф. Вукчевић четири деценије бави различитим аспектима и периодима америчке књижевности и културе, америчком књижевном историјом и књижевном теоријом. Попис појединачних радова и књига које је проф. Вукчевић објавила или уредила на енглеском и српском језику изузетно је дугачак, те је за ову прилику модератор предавања, др Александра Жежељ Коцић, професор енглеског језика и књижевности у Филолошкој гимназији, одабрала да помене само неке од њих, од којих је проф. Вукчевић библиотеци Филолошке гимназије поклонила три: A History of American Literature: Precolonial Times to the Present, Perspectives on American Literature and American Literature: A Reader. Многа истраживања проф. Вукчевић која се тичу канадске књижевности и рецепције српских писаца у Америци овом приликом била су остављена по страни.

Многострукост истраживања проф. Вукчевић, као и завидна радозналост за најновије правце књижевнокритичке теорије и њено стално сучељавање са тзв. старијим читањима и приступима књижевном делу, били су очигледни од почетка до краја овог једночасовног предавања. Истичући важност историје у тумачењу књижевних дела, проф. Вукчевић дала је преглед америчке књижевности од колонијалног периода до савремене књижевности – од Колумба до Пинчона, Остера и ДеЛила. Неке од тема америчке књижевности којих се проф. Вукчевић дотакла јесу следеће: потиснути гласови са маргине, мноштво гласова имигрантске књижевности, однос појединца и друштва, жеља за утопијом и идеалним друштвом, развој тзв. америчког сна, стереотипи о америчком друштву и књижевности, веза књижевности и рата, плурализам и продубљивање идеја, однос према европској традицији, канон, итд.

Разлози које је проф. Вукчевић навела као одговор на питање „Зашто читати америчку књижевност?“ били су критички али и вредносно утемељени, међу којима би најпре требало навести онај који се тиче разликовања пропагандне и велике књижевности, жеље за изласком из кризе на сваком нивоу, теме самоодговорности и напорног рада на којој се америчка књижевност пре свега темељи. Уз неколико анегдота и цитата америчких писаца проф. Вукчевић је успела да нашим ученицима укаже на важност читања, не скривајући сопствену страст и љубав према читању, и то кроз изузетно „лирски израз“, како га је на крају предавања назвао директор Филолошке гимназије, др Душко Бабић.

Др Александра Жежељ Коцић